Med virkning fra: 31.03.2018

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER FOR BRUG SAMT DEN RELATEREDE PRIVATLIVSPOLITIK OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE. NÅR DU BRUGER HJEMMESIDEN, ACCEPTERER DU DISSE BETINGELSER FOR BRUG, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, VOLDGIFTSAFTALEN OG AFKALDET PÅ MULIGHEDEN FOR ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL, SOM BESKREVET NEDENFOR, SOM ER GENSTAND FOR GÆLDENDE RET.

Disse betingelser for brug (”Betingelser for Brug”) regulerer din adgang til og brug af denne hjemmeside og enhver anden online eller mobil side, blog og interaktive applikationer drevet af Revlon Consumer Products Corporation og vores datterselskaber og associerede selskaber (”Revlon”, ”os” eller ”vi,” og sådanne tjenester, samlet benævnt ”Hjemmesiderne”). Nogle af vores Hjemmesider tilbyder produkter til salg. Hvis du køber produkter fra en hjemmeside, hvor vi tilbyder produkter til salg til forbrugere, vil Revlons betingelser for salg, som er lagt op på den relevante hjemmeside, gælde i tillæg til disse Betingelser for Brug. Hvis du er erhvervskunde, vil disse Betingelser for Brug regulere dit køb af produkter fra vores erhvervsrettede Hjemmesider.

De følgende emner er dækket nedenfor:

 1. Registrering
 2. Indhold fra tredjeparter
 3. Brug af indhold
 4. Uopfordrede idéer til nye produkter
 5. Materiale, som du indsender
 6. Ulovlige aktiviteter
 7. Links
 8. Produktinformation
 9. Salg til erhvervskunder
 10. Varemærker og ophavsret
 11. Meddelelse om krænkelse
 12. Opsigelse
 13. ANSVARSFRASKRIVELSE
 14. ANSVARSBEGRÆNSING
 15. Skadesløsholdelse
 16. Jurisdiktion, gældende ret og voldgift
 17. Ændringer til disse Betingelser for Brug
 18. Hele aftalen
 19. Fraskrivelse
 20. Vilkårenes uafhængighed
 21. Kontakt os
 1. Registrering

  Visse funktioner på Hjemmesiden kan kræve registrering eller på anden vis kræve, at du afgiver oplysninger for at få adgang til specifikt indhold. Beslutningen om at afgive disse oplysninger er helt frivillig. Men hvis du undlader at afgive de efterspurgte oplysninger, får du muligvis ikke adgang til det specifikke indhold eller til at bruge særlige funktioner på Hjemmesiderne. Du accepterer, at du ikke vil opgive falske personlige oplysninger til Hjemmesiderne eller opretter en konto for andre end dig selv uden deres tilladelse. Du må heller ikke oprette mere end en konto til dig selv. Hvis du benytter et brugernavn til din konto, forbeholder vi os retten til at fjerne eller tilbagetage dette, hvis vi efter eget skøn mener, det er nødvendigt eller passende (fx hvis en varemærkeindehaver klager over et brugernavn). Hvis du lader dig registrerer på Hjemmesiderne, er det dit ansvar at holde dit eventuelle password hemmeligt, og at begrænse adgangen til din computer, så andre ikke kan får adgang til det password-beskyttede indhold på Hjemmesiderne. Du accepterer ansvaret for alle aktiviteter på din eventuelle konto, e-mail eller password, og du accepterer, at du ikke vil sælge, overføre eller overdrage din konto. Revlon kan, efter eget skøn, og på ethvert tidspunkt, med eller uden varsel lukke dit password og konto, af enhver grund eller uden grund overhovedet. Hvis vi lukker din konto, accepterer du, at du ikke vil oprette en anden uden vores tilladelse. Der kan gælde yderligere betingelser for visse adgangsbegrænsede dele af Hjemmesiderne.

 

 1. Indhold fra tredjeparter

Noget indhold, visse funktioner og visse funktionaliteter på Hjemmesiderne (tredjepartsindhold), som kan inkludere, fx generel information, information om vores selskab eller tredjeparter eller interaktive værktøjer, der kan være ejet eller udbudt af tredjeparter (samlet, tredjepartsudbydere). Vi kan, men er ikke pålagt at overvåge eller undersøge områder på Hjemmesiderne, som indeholder tredjepartsindhold. Brugen af tredjepartsindhold er ikke, og skal ikke anses som, vores godkendelse af sådant tredjepartsindhold. Din brug og interaktion med tredjepartsindhold kan være underlagt separate betinger og vilkår fra tredjepartsudbydere. Hvis du tilgår tredjepartsindhold, skal du rette dig efter de gældende betingelser og vilkår.

VI ANERKENDER INTET ANSVAR FOR TREDJEPARTSINDHOLD OG FRALÆGGER OS ETHVERT RELATERET ANSVAR.

 1. Brug af indhold

Hjemmesiderne, herunder men ikke begrænset til, tekst, design, grafik, logoer, fotografier, videoer, lyd, downloads, interfaces, software og funktioner samt designet, udvalget og opstillingen deraf og alle immaterielle rettigheder forbundet med det foregående, dog specifikt med undtagelse af tredjepartsindhold (samlet, indholdet) er ejet af os, vores associerede selskaber og/eller eventuelle licensgivere. Vi giver vi dig en begrænset licens, som ikke kan overdrages, licenseres videre og som ikke er eksklusiv, til at få adgang til og bruge Hjemmesiderne og downloade og printe indholdet udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle informationsbrug, forudsat at du ikke sletter ophavsretlige, varemærkeretlige eller andre immaterialretlige meddelelser, der fremgår af indholdet. Enhver anden brug af Hjemmesiderne eller af indholdet, herunder, men ikke begrænset til, ændring, distribution, udførelse, udsendelse, publicering, licensering, reproduktion af kildekode eller billeder, reverse engineering eller videresalg af, eller frembringelse af afledte værker fra Hjemmesiderne eller af indholdet, er forbudt, medmindre det er udtrykkeligt tilladt efter gældende ret. Du indvilliger i at overholde alle yderligere restriktioner vist på Hjemmesiderne, som måtte blive opdateret fra tid til anden. Vi kan til enhver tid, på enhver baggrund eller uden grund overhovedet tilbagekalde denne licens. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt indehaveren af gældende rettighed. Du må ikke: (i) bruge hardware eller software, der kan skade eller forstyrre korrekt funktion af Hjemmesiderne; (ii) opsnappe systemer, data eller personlige oplysninger fra Hjemmesiderne; eller (iii) afbryde eller forsøge at afbryde driften af Hjemmesiderne på nogen måde. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at begrænse eller inddrage din adgang til eller brug af Hjemmesiderne, helt eller delvist, på ethvert tidspunkt uden varsel. Inddragelsen af din adgang eller brug vil ikke betyde, at vi giver afkald på, eller at det påvirker enhver anden rettighed eller retsmiddel, som vi kan være berettiget til ved lov eller efter ret og rimelighed.

 1. Uopfordrede idéer til nye produkter

Vi byder dine idéer til nye produkter velkommen. Hvis du ønsker at foreslå et nyt produkt, beder vi dig besøge hjemmesiden www.revloninc.com og indlevere din idé i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, som fremgår af hjemmesiden. Idéer, som indleveres på andre måder, vil ikke blive overvejet.

 1. Materiale, som du indsender

Du anerkender, at du er ansvarlig for ethvert materiale, som du indsender via Hjemmesiderne, herunder materialets lovlighed, pålidelighed, egnethed, originalitet og ophavsret. Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden vis publicere noget indhold via Hjemmesiderne, som (i) er fortroligt, immaterialretligt beskyttet, falskt, bedragerisk, injurierende, ærekrænkende, utugtigt, truende, indgribende overfor privatlivets fred eller offentlig orden, krænkende over for immaterielle rettigheder, forulempende, ulovligt eller på anden måde anstødeligt; (ii) kan udgøre eller opfordre til kriminelle handlinger, krænke en parts rettigheder eller på anden måde være ansvarspådragende eller lovbrydende; eller (iii) kan indeholde software vira, politisk kampagnevirksomhed, kædebreve, masse-e-mails eller enhver form for ”spam”. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse eller anden falsk identifikationsinformation, udgive dig for at være enhver anden person eller enhed eller på anden måde vildlede oprindelsen af ethvert indhold. Du må ikke uploade kommercielt indhold til Hjemmesiderne. Du overdrager os en ret, som er ubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, uigenkaldelig og som vi har fuld tilladelse til at underlicensere, til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, publicere, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, udføre samt fremvise materiale, som du indsender, i hele verden gennem ethvert medie. Yderligere accepterer du, at vi frit og uden vederlag kan bruge enhver ide, koncept, knowhow som du eller andre på dine vegne stiller os til rådighed. Du giver og er bemyndiget til at give os rettighederne til, uden vederlag, at bruge ethvert navn eller lignende, som du indsender i forbindelse med sådant materiale, hvis selskabet vælger det. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til det indhold, som du indsender; at indholdet er nøjagtigt og ikke krænker, og at det ikke på nogen måde krænker nogen persons eller enheds rettigheder, og at det overholder gældende ret; at brugen af det indhold, som du stiller til rådighed, ikke krænker nogen bestemmelser heri og ikke vil forårsage skade på nogen person eller enhed; og at du vil holde os (og vores associerede selskaber og datterselskaber) skadesløs for alle krav afstedkommet fra det indhold, som du stiller til rådighed, og vi har den absolutte ret til at fjerne ethvert indhold fra Hjemmesiderne efter eget skøn på ethvert tidspunkt.

 1. Ulovlige aktiviteter

Du må ikke bruge nogen form for ”dybt link” (”deep link”), ”page-scrape”, ”robot”, ”spider” eller andre automatiske anordninger, programmer, algoritmer eller metoder eller noget lignende eller nogen tilsvarende manuel proces for at få adgang til, opnå, kopiere eller overvåge Hjemmesiderne eller indhold eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller navigationspræsentationen af Hjemmesiderne eller noget indhold for at opnå eller forsøge at opnå materiale, dokumenter eller oplysninger, som ikke med vilje er gjort tilgængeligt på Hjemmesiderne. Du må ikke forsøge at skaffe uautoriseret adgang til dele eller funktioner af Hjemmesiderne eller noget andet system eller netværk forbundet til Hjemmesiderne eller til nogen af vores servere eller til nogen af de ydelser der tilbydes på eller gennem Hjemmesiderne ved hjælp af hacking, ”password mining”, eller andre ulovlige metoder. Hjemmesidernes indhold, som er rettet mod forbrugere, er kun til brugerens personlige og ikke-kommercielle brug.

 1. Links

  Hjemmesiderne kan indeholde links til andre Hjemmesider, hvoraf nogle kan være drevet af os, og andre kan være drevet eller kontrolleret af tredjeparter (tredjepartshjemmesider), herunder links i reklamer, såsom bannerreklamer og sponsorerede links. Disse links er udbudt som en service for dig og som en ekstra adgang til oplysninger deri. Inklusionen af links til tredjepartshjemmesider er ikke, og skal ikke anses som vores anbefaling af tredjepartshjemmesiderne eller disses indhold. Andre betingelser og vilkår gælder for din brug af tredjepartshjemmesider.

VI HAR INGEN KONTROL OVER INDHOLDET AF TREDJEPARTSHJEMMESIDER OG ACCEPTERER IKKE NOGET ANSVAR FOR DISSE OG FRASKRIVER OS HERMED ETHVERT ANSVAR I RELATION TIL DISSE. HVIS DU BESØGER TREDJEPARTSHJEMMESIDER, ER DET UDELUKKENDE PÅ EGET ANSVAR OG PÅ DE BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUG DER GÆLDER FOR SÅDANNE TREDJEPARTSHJEMMESIDER.

 1. Produktinformation

  De produkter, der fremgår af Hjemmesiderne, distribueres kun i særligt udvalgte lande. Med undtagelse af vores erhvervsrettede hjemmesider er hensigten med al information, der fremgår af Hjemmesiderne, at denne kun bliver brugt til personlige, uddannelses- og informationsformål. Det er dit ansvar at søge relevant rådgivning vedrørende information, meninger og produkter, som er tilgængelige via Hjemmesiderne. Vores produkter har ikke til hensigt at diagnosticere, behandle, helbrede eller forbygge nogen tilstand eller sygdom. Alle produkter skal kun bruges i overensstemmelse med deres instruktioner, forhåndsregler og retningslinjer. Du skal altid tjekke produktets ingredienser for at undgå potentielle allergiske reaktioner. Mindreårige skal kun bruge vores produkter med tilladelse fra en forælder eller værge. Produkter kan variere en anelse fra billeder. Billederne af produkterne på Hjemmesiderne er kun til illustrative formål. Selvom vi har gjort alt, hvad vi kan for at vise farverne korrekt, kan vi ikke garantere en enheds evne til at gengive farver præcist, som farven på produktet er.

 

Selvom vi er omhyggelige med at sikre, at detaljer, beskrivelser, billeder og priser, som fremgår af Hjemmesiderne er korrekte på det tidspunkt, som informationen blev lagt ind i vores system, i så vidt omfang tilladt af gældende ret, kan vi ikke garantere, at produkternes beskrivelser, farver eller andet indhold på Hjemmesiderne er præcise, komplette, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie.

 1. Salg til erhvervskunder

Når produkter til salg for erhvervskunder er tilgængelig på Hjemmesiderne, er aktiviteten forbundet dermed genstand for dette afsnit i disse Betingelser for Brug.

Produkter kan kun bestilles af og leveres til erhvervskunder i det land, som Hjemmesiderne er rettet mod. Medmindre det er forbudt ved lov, kan vi begrænse antallet af tilgængelige produkter til salg. Når du afgiver en ordre via Hjemmesiderne, byder du på de relevante produkter. Selvom vi bekræfter modtagelse og behandling af ordren, betyder det ikke, at vi accepterer din ordre. Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere enhver ordre, eller reducere omfanget af enhver ordre, helt eller delvist, på ethvert tidspunkt forud for afsendelse, efter eget skøn.

Alle priser som fremgår af Hjemmesiderne er oplistet i den nationale valuta i det land, hvor hjemmesiden er tilgængelig, medmindre andre valutaer er specificerede og er gyldige kun i det land. En vejledende pris referer til producentens foreslåede detailpris. De oplistede priser refererer til de priser, vi gør produktet tilgængeligt til. Hvis du afgiver en ordre på et produkt via Hjemmesiderne, accepterer du de priser og eventuelle skatter, som er opgivet i din ordre. Selvom vi forsøger at give de præcise priser på Hjemmesiderne, kan en pris angivet på Hjemmesiderne være fejlbehæftet. Hvis vi beslutter, at den korrekte pris er højere end den oplistede pris, er vi ikke forpligtet til at fuldføre din ordre til den angivne pris. Vi tilbyder lejlighedsvist særlige rabatter, som vi omtaler ”specielle tilbud”. Specielle tilbud kan være tilgængelig i en begrænset periode, kan være tilgængelig i begrænsede produktmængder og kan være underlagt yderligere betingelser og vilkår. Specielle tilbud kan ikke kombineres, medmindre vi tydeligt udtrykker dette.

Som del af vores ordrebehandlingsprocedurer gennemser vi alle indkomne ordrer for svindel eller andre typer af uautoriseret eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder os retten til at afvise at behandle en ordre på grund af mistanke om svindel eller uautoriseret eller ulovlig aktivitet. I så fald kan vi afvise din ordre, eller vores kundeservice vil ringe til dig på det nummer, som du har oplyst (eller bruge din e-mailadresse) for at bekræfte din ordre. Vi forbeholder os også retten til at annullere enhver konto eller afvise at sende til visse adresser på baggrund af mistanke om svindel, eller uautoriseret eller ulovlig aktivitet.

 1. Varemærker og ophavsret

Alle varemærker, kendetegn, servicemærker, vareudstyr, indhold eller tredjepartsindhold, som er vist på Hjemmesiderne, herunder udseende og oplevelse (samlet benævnt, ”IP”) er vores ejendom eller vores licensgiveres, indholdsudbyderes eller tredjeparters ejendom. Med undtagelse af det, der specifikt bestemmes i disse Betingelser for Brug, skal intet i disse Betingelser for Brug eller på Hjemmesiderne fortolkes således, at der gives indirekte, efter berettiget antagelse eller på anden måde, nogen licens eller rettighed til at bruge IP uden vores eller licensgiveres forudgående, skriftlige samtykke.

 1. Meddelelse om krænkelse

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og beder dig gøre det samme. Derfor har vi implementeret en politik om at reagere på henvendelser vedrørende påståede krænkelser og lukke, ved passende omstændigheder, konti hos brugere som gentagne gange har krænket ophavsret. Hvis du mener, at din ophavsret eller en persons eller enheds ophavsret, som du er autoriseret til at handle på vegne af, er blevet krænket, kan du informere vores ophavsretsagent:

Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza

New York, New York 10004

USA

Attn.: Legal Department, Trademark & Copyright Counsel

Telephone: +1.212.527.4000

E-mail: copyright@revlon.com

 1. Opsigelse

  Du forstår og accepterer at vi kan lukke din konto eller password, slette din kontoinformation og/eller forbyde dig adgang til Hjemmesiderne, helt eller delvist, uanset årsag, til enhver tid, efter eget skøn, med eller uden varsel. Vi har ikke noget ansvar overfor dig eller nogen anden person for opsigelse af din adgang til Hjemmesiderne og/eller fjernelse af information vedrørende din konto. Endvidere vil enhver overtrædelse af denne aftale blive videregivet til ordensmagten.

 

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

  SÅ VIDT TILLADT VED LOV INDVILLIGER DU I, AT DIN BRUG AF HJEMMESIDERNE, INDHOLDET, TREDJEPARTSINDHOLD, LINKS OG TREDJEPARTSHJEMMESIDER ER PÅ EGET ANSVAR. HJEMMESIDERNE, INDHOLD, TREDJEPARTSINDHOLD, LINKS OG TREDJEPARTS HJEMMESIDER OG RELATEREDE SERVICES OG FUNKTIONER ER UDBUDT TIL DIG PÅ BASIS AF ”SOM BESET” (”AS IS”) OG ”SOM FOREFINDES” (”AS AVAILABLE”). SÅ VIDT TILLADT VED LOV FRASIGER VI OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM EKSPLICIT ELLER INDIREKTE, HERUNDER ENHVER GARANTI I FORHOLD TIL; (I) SALGBARHED, EGNETHED, DUELIGHED TIL EN BESTEMT BRUG ELLER FORMÅL, TITEL, IKKE-KRÆNKELSE OG GARANTIER IMPLICIT I ET GENNEMFØRELSESFORLØB ELLER HANDELSFORLØB; (II) RESULTATER AFLEDT AF BRUGEN AF HJEMMESIDERNE; (III) OM INDHOLDET ELLER TREDJEPARTSINDHOLDET ER SANDT, KOMPLET, PRÆCIST, IKKE-VILDLEDENDE ELLER RETTIDIGT; OG (IV) FRAVÆRET AF ENHVER VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KODER PÅ HJEMMESIDERNE, INDHOLDET OG TREDJEPARTSINDHOLDET. VI REPRÆSENTERER IKKE, FORPLIGTER OS IKKE TIL ELLER GARANTERER IKKE, AT ADGANG TIL HJEMMESIDERNE VIL VÆRE UFORSTYRREDE, FEJLFRIE ELLER SIKRE.

ENHVER REFERENCE TIL ET PRODUKT ELLER EN SERVICE UDBUDT AF ENHVER TREDJEPART BETYDER ELLER INDIKERER IKKE, AT DET ER GODKENDT ELLER ANBEFALET AF OS. BRUGERNES HOLDNINGER OG MENINGER UDTRYKKER ELLER REFLEKTERER IKKE NØDVENDIGVIS VORES HOLDNINGER OG MENINGER.

 1. ANSVARSBEGRÆNSING

  SÅ VIDT TILLADT VED LOV VIL VI, VORES DATTERSELSKABER ELLER VORES ELLER DERES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, LEDERE, AKTIONÆRER, LEVERANDØRER, ANSATTE, AGENTER, LICENSGIVERE ELLER TREDJEPARTSUDBYDERE, SUCCESSORER ELLER OVERDRAGERE I INGEN HENSEENDER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR INDIREKTE, STRAFPÅLAGTE, ERSTATNINGSPÅLAGTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA, TAB AF BRUG ELLER TAB AF FORRETNING SOM FØLGE AF ELLER SOM RELATERER TIL DISSE BETINGELSER FOR BRUG ELLER DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDERNE ELLER INDHOLD, SERVICE, LINKS ELLER TREDJEPARTSINDHOLD, SOM ER GJORT TILGÆNGELIG PÅ HJEMMESIDERNE ELLER PÅ TREDJEPARTS HJEMMESIDE, UANSET OM SÅDAN ERSTATNING ER INDENFOR KONTRAKT, BASERET PÅ EN SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED), STRENGT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN VIS, SELVOM VI ELLER ET AF VORES DATTERSELSKABER, ELLER RELEVANTE LEVERANDØRER HAR VÆRET RÅDGIVET OM RISIKOEN FOR ERSTATNING (SAMLET BENÆVNT, DEN UNDTAGNE ERSTATNING). DU ANERKENDER OG INDVILLIGER UDTRYKKELIGT I, AT HVERKEN VI ELLER NOGEN AF VORES DATTERSELSKABER, SERVICEUDBYDERE, LICENSGIVERE ELLER REPRÆSENTANTER VIL BLIVE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGEN ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG OPFØRSEL FRA ENHVER BRUGER PÅ HJEMMESIDERNE. VORES MAKSIMALE ANSVAR FOR ENVHER ANDEN SKADE RELATERET TIL DIN BRUG AF HJEMMESIDERNE ELLER ETHVERT INDHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGÆNGELIGT PÅ HJEMMESIDERNE VIL VÆRE I STØRRELSESORDEN MED DET BELØB DU HAR BETALT I RELATION TIL DIT KRAV ELLER $25 USD.

INTET I DENNE AFTALE SKAL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE VORES ANSVAR I FORBINDELSE MED: (A) SVINDEL ELLER SVIGAGTIGE VILDLEDNING; (B) DØD ELLER LEGEMLIG SKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED; ELLER (C) ETHVERT ANDET ANSVAR SOM VI IKKE KAN UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE EFTER LOV.

Internettet kan være genstand for brud på sikkerhed. Revlon er ikke ansvarlig for deraf følgende skader på brugeres computere fra et sådan sikkerhedsbrud eller fra vira, bugs, manipulering med, uautoriseret indgriben, svindel, fejl, forsømmelse, forstyrrelse, sletning, defekt, forsinkelse i udførelse eller transmittering, netforstyrrelse eller andre tekniske eller øvrige defekter. Du skal også være opmærksom på at e-mailfremsendelser over internettet kan være usikre, og du skal overveje dette, inden du indleverer nogen form for information til nogen via internettet.

 1. Skadesløsholdelse

  Så vidt loven tillader det, indvilliger du i at holde os, vores datterselskaber og vores respektive medarbejdere, ledere, aktionærer, ansatte, leverandører, agenter, licensgivere, tredjepartsudbydere, successorer og overdragere skadesløse mod ethvert krav, dom, kendelse, tab, ansvar, udgifter, skader, erstatning, omkostninger, bøder, straf og honorarer (herunder rimelige honorarer til advokater og eksperter og domstolsafgifter) (samlet ”tab”) som følger af eller relaterer sig til (i) din brug af Hjemmesiderne eller indhold eller tredjepartsindhold udover brug, som er udtrykkeligt godkendt i disse Betingelser for Brug; (ii) din overtrædelse af tredjepartsudbyderes betingelser for brug eller lignede bestemmelser med hensyn til ethvert tredjepartsindhold; eller (iii) krav som følger af din svindel, bevidste forsømmelighed, kriminelle handlinger eller grov uagtsomhed. Hvis du forårsager en teknisk forstyrrelse på Hjemmesiderne eller på systemet, som transmitterer Hjemmesiderne til dig eller andre, accepterer du at blive holdt ansvarlig for ethvert tab, som følger af eller resulterer fra denne forstyrrelse. Denne bestemmelse gælder ikke forsætlige eller skødesløse handlinger eller grov uagtsomhed fra vores side. Du vil skulle samarbejde i så fuld og rimelig grad, som krævet i forbindelse med Revlons forsvar af ethvert krav.

 

 1. Lovvalg, værneting og voldgift

Disse Betingelser for Brug og din brug af Hjemmesiderne er underlagt og reguleret efter lovene i Staten New York, USA. I det omfang loven tillader det og kun med hensyn til konflikter eller krav, som ikke er genstand for voldgift, giver du dit uigenkaldelige samtykke til, at retten på Manhattan, New York er rette værneting ved enhver handling eller søgsmål, som følge af eller relateret til disse Betingelser for Brug.

Du og vi aftaler at: (1) ethvert krav eller konflikt (uanset om det er indenfor kontrakt, udenfor kontrakt eller andet) som du måtte have mod Revlon og/eller dets moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber og enhver af deres respektive direktører, ledere eller ansatte (alle disse individer og enheder omtales herefter som ”Revlon Enheder”) eller som en af Revlon Enhederne måtte have mod dig, som udspringer af, relaterer sig til eller på nogen måde er forbundet med Hjemmesiderne eller bestemmelsen af formålet eller gyldigheden af denne aftale vedr. voldgift skal løses enten ved en endelig og bindende voldgift, administreret af the American Arbitration Association og vil blive fuldført i overensstemmelse med dets Forbruger Voldgiftsregler (Reglerne) eller ved et individuelt søgsmål som småsag, hvor kravet eller konflikten mellem dig og os ikke er samlet med nogen anden persons krav; (2) denne voldgiftsaftale er lavet i overensstemmelse med transaktionen vedrørende handel mellem de enkelte stater og skal være undergivet the Federal Arbitration act (”FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) i de tilfælde, hvor Reglerne kræver en personlig høring, vil en sådan høring, efter dit ønske, finde sted i din hjemby eller i New York, New York, USA: (4) der er ikke myndighed til, at noget krav kan være genstand for voldgift som del af procesfællesskab eller via repræsentation; Voldgiften kan kun afgøre din og/eller den relevante Revlon Enheds individuelle krav; Voldgiftsdommeren må ikke samle kravene fra andre personer eller parter, som kan være i lignende situationer; (5) voldgiftskendelsen skal bestå af en skriftlig udtalelse, som tager stilling til hvert krav og giver en præcis skriftlig forklaring af de afgørende argumenter og konklusioner, hvorpå kendelsen er truffet; (6) hvis du påbegynder en voldgiftssag mod os, er den eneste afgift du skal betale USD 250, og alle andre omkostninger for voldgiften vil blive oppebåret af os; (7) hvis vi påbegynder en voldgiftssag mod dig, vil vi være pålagt at betale alle omkostninger forbundet med voldgiften; og (8) hvis, dog med undtagelse af underpunkt (4) ovenfor, dele af dette afsnit vedrørende voldgift er ugyldige, uden retskraft eller ulovlige eller på anden vis konflikter med Reglerne, så skal denne del forblive i kraft og fortolkes i overensstemmelse med dens bestemmelser som om, at den ugyldige, uden retskraft, ulovlige eller konfliktende bestemmelse ikke var en del deraf. Skulle underpunkt (4) blive fundet ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, så skal hele denne voldgiftsbestemmelse annulleres og underkendes, og hverken du eller Revlon skal være berettiget til at søge konflikten løst gennem voldgift.

Kontaktinformation til the American Arbitration Association, samt kopier af Reglerne og ansøgningsblanketter er tilgængelig på www.adr.org eller ved at ringe til the American Arbitration Association at (800) 778-7879.

 1. Ændringer til disse Betingelser for Brug

Så vidt loven tillader det, forbeholder vi os retten til, efter eget skøn, at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse Betingelser for Brug, helt eller delvist, på ethvert tidspunkt ved at lægge de reviderede Betingelser for Brug på Hjemmesiderne. Det er dit ansvar at tjekke, om der er ændringer i disse Betingelser for Brug, hver gang du bruger Hjemmesiderne eller dele deraf. Hvis du entrerer eller bruger Hjemmesiderne på nogen måde efter Betingelserne for Brug er blevet ændret, vil du anses som at have læst, forestået og uden forbehold have samtykket til og accepteret sådanne ændringer. Den nyeste version af disse Betingelser for brug vil være tilgængelig på Hjemmesiderne og vil erstatte alle tidligere udgaver af disse betingelser for brug. Ingen ændringer af eller frafaldelse af dele af denne aftale skal være gældende på nogen måde medmindre den formelt er blevet lagt op på hjemmesiden eller er blevet gjort skriftlig og signeret af en behørigt befuldmægtiget ansat hos Revlon.

 

 1. Hele aftalen

Disse Betingelser for Brug og enhver politik, driftsregler eller betingelser for salg publiceret på Hjemmesiderne (men ikke de vilkår, som udbydes af tredjepartsudbydere, der er beskrevet i afsnittet “Indhold fra tredjeparter”) udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os med hensyn til indholdet deraf og træder i stedet for tidligere eller samtidig kommunikation og forslag mellem parterne med hensyn til sådanne emner, uanset om de er mundtlige eller skriftlige.

 1. Fraskrivelse

  Intet afkald af noget vilkår eller betingelser fremsat i disse Betingelser for Brug skal udgøre et yderligere eller fortsat afkald af et sådant vilkår eller betingelse eller et afkald af ethvert andet vilkår eller betingelse, og enhver undladelse fra os til at forsvare en rettighed eller bestemmelse under disse Betingelser for Brug skal ikke udgøre et afkald af sådan en rettighed eller bestemmelse.

 2. Vilkårenes uafhængighed

Hvis nogle bestemmelser i disse Betingelser for Brug viser sig at være retsstridige, ugyldige eller er uden retskraft uanset årsag, skal sådanne bestemmelser fjernes fra disse betingelser og skal ikke påvirke gyldigheden og retskraften af de resterende bestemmelser.

 1. Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer vedrørende disse Betingelser for Brug eller Hjemmesiderne, er du velkommen til at kontakte os via dette link eller skrive til os:

Revlon – Consumer Information center

1501 Williamsboro Street

Oxford, North Carolina 27565

USA

Tak for dit besøg på vores Hjemmesider.